Šumsko povlačenje

Odlazak u šumu radi zabave, inspiracije, izlječenja, samospoznaje, duhovne promjene, ljubavi , hrane, skloništa, energije,zaštite, umjetnosti ili samo kao opuštanje i rješavanje svakodnevnog stresa drevna je aktivnost i potreba čovjeka. Šuma nam daje ono bez čega ne možemo  duže od nekoliko minuta, a to je kisik, stoga je naša povezanost sa šumom stalna i neprekinuta. Radost, zadovoljstvo i napunjenost pozitivnom energijom osjećamo i zbog boja koje gledamo i koje gode našem oku, te opuštaju  psihu. Kroz ovu radionicu učimo sve aspekte prisutnosti u šumi.