Šumska terapija

Individualni program oporavka sa fitoaromaterapijskim pristupom.

Kako poboljšati psihofizičko stanje pažljivo odabranim i ciljanim aktivnostima u prirodi i pripravcima iz prirode.

U šumskoj terapiji naglasak je na tri osnovne komponente a to su osmišljeni i ciljani boravak u prirodi po osobnom programu i preporučenoj terapiji, korištenje fitoaromaterapijskih preparata i razgovor sa terapeutom. To omogućuje cjeloviti pristup gdje terapeut osim svoje savjetovanja  koristi prirodu i aktivnosti u prirodi kao pomoć te na kraju i biljne preparate u procesu terapije.

Terapija se sastoji od nekoliko stupnjeva

  1. Uvodni razgovor i definiranje problema, definicija želja i ciljeva
  2. Kreiranje osobnog programa
  3. Praćenje napredovanja i potpora
  4. Završetak terapije

 

  1. Uvodni razgovor i definiranje problema

U ovom početnom dijelu programa želimo vidjeti i osvijestiti koji je vaš problem, situacija, poremećaj ili bolest na koju bi djelovali kroz šumsku terapiju. Postoji li nedostatak nečega ili se radi o nekakvim viškovima koji vas opterećuju ili destabiliziraju.  Što bolje definiramo stvarnost i uzrok problema to će terapija biti uspješnija i temeljitija. U drugom dijelu razgovora pozabaviti ćemo se vašim osobnim željama i probati definirati točne ciljeve kako bi smo mogli mjeriti napredak te osvještavati učinke terapije. U ovom dijelu polako prilazimo srži problema i kreiramo vaš vlastiti prostor za provođenje terapije.

2. Kreiranje osobnog programa

Za ovo mnogi kažu da je najbitniji dio terapije no nije ga moguće provesti kvalitetno ukoliko nisu svi ostali segmenti uključeni. Kreiranje osobnog programa je aktivnost koja se sa radošću stvara a isto tako i provodi. Razne druge terapije  su mukotrpne i najradije ih ljudi ne bi provodili da ne moraju. Šumska terapija je nešto čemu se vesele i raduju. Program se najčešće sastoji od osmišljenih aktivnosti u kući ili u prirodi na dnevnoj bazi, uzimaju se pripravci od biljaka te izvještava terapeuta o promjenama i napretku. Kako se terapijom mogu tretirati razni poremećaji, potrebne su često i promjene životnih navika. Naravno da su navike nešto što se može promijeniti i da tu treba uložiti određen trud, ali prednost u ovom obliku je da imate potporu prirode, biljnih preparata i terapeuta te da niste sami sa svojim umom i tijelom. Program se ovisno o slučaju mijenja tokom terapije te nadopunjava ili reducira. U programu vam stoji koje ćete aktivnosti u prirodi ili u kući raditi na dnevnoj ili tjednoj bazi, koje biljne preparate  uzimate i kada, koliko puta se javljate terapeutu u vrijeme trajanja terapije.

Jelovnik je važan sastavni dio terapije jer ono smo što jedemo i od suštinske je važnosti imati pravilno organiziranu i osmišljenu prehranu. Preporuka je koristiti samoniklo i ljekovito bilje u prehrani a po mogućnosti ga sam i ubrati. Voda je također vrlo važan dio terapije stoga se preporuča pijenje prave izvorske vode ili kišnice tokom tretmana.

3. Praćenje napredovanja i potpora

U ovom dijelu osim komunikacije sa terapeutom jako je važno osobno praćenje i motivacija kako bi se program održao i imao pozitivnog učinka. Lako je stvari započeti no treba ih i održati. Promjena je jedino sigurna u ovom svijetu stoga joj se samo treba otvoriti. Osobno smatram ovaj dio terapije najtežim i najodgovornijim za uspjeh u procesu oporavka stoga je naglašavam često kao kraljicu na putu uspjeha. Održavanje discipliniranog ponašanja u skladu sa propisanom terapijom je od iznimne važnosti.

4. Završetak terapije

Važan koliko i početak jer se ovdje zatvaraju određeni procesi za koje ne želimo da se ponove ili presele na druge dijelove tijela, sudbine ili odnosa. Završetak terapije ne znači da ćemo krenuti starim putevima koji su nas doveli do prijašnjih stanja već da smo uspostavili nove obrasce ponašanja koji će nam stvoriti nove puteve kojima želimo hodati i živjeti. Na zavaršetku radimo plan za iduće razdoblje u kojem će vas pratiti priroda, bilje i vi