Šumska terapija (1h)

December 17, 2019

Individualni program oporavka sa fitoaromaterapijskim pristupom.

Kako poboljšati psihofizičko stanje pažljivo odabranim i ciljanim aktivnostima u prirodi i pripravcima iz prirode.

U šumskoj terapiji naglasak je na tri osnovne komponente a to su osmišljeni i ciljani boravak u prirodi po osobnom programu i preporučenoj terapiji, korištenje fitoaromaterapijskih preparata i razgovor sa terapeutom. To omogućuje cjeloviti pristup gdje terapeut osim svoje savjetovanja  koristi prirodu i aktivnosti u prirodi kao pomoć te na kraju i biljne preparate u procesu terapije.

Terapija se sastoji od nekoliko stupnjeva

  1. Uvodni razgovor i definiranje problema, definicija želja i ciljeva
  2. Kreiranje osobnog programa
  3. Praćenje napredovanja i potpora
  4. Završetak terapije

250kn

Pick an event on the calendar:
Loading
- +